Nejčastější dotazy k energetickému štítku

zákonem dané povinnosti

Pokud se smluvní strany domluví, že PENB nechtějí, je to možné?

Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií absolutně nepřipouští, že by se mezi sebou klienti na nezpracování PENB mohli jakkoliv domluvit. Pokud nedojde ke zpracování PENB, pak jde o porušení zákona ze strany prodávajícího vlastníka nemovitosti. Pokutu za nedodržení povinnosti může vlastník dostat od kontrolního orgánu i zpětně po dobu 5 let od uzavření smlouvy. Jediné písemné ujednání je možné u objektů vystavěných a uvedených do provozu před rokem 1947, pokud objekt neprošel významnou změnou (25% změn na obálce budovy).

Nepravdy / bludy / dezinformace

Realitní společnost propaguje, že díky jejich zastoupení PENB být zpracován nemusí.

Na trhu se čas od času objeví nabídka na zastupování nemovitosti při prodeji, kde je řečeno, že díky prodeji či pronájmu nemovitosti skrze takovou společnost nemusí vlastník zpracovávat PENB k dané obchodní transakci. V tomto případě je velice důležité si ověřit, zda společnost PENB realizuje za vlastníka nemovitosti na vlastní náklady nebo zda pouze propaguje dezinformace, které nejsou nikterak zákonným způsobem podložené, že by realitní společnosti měli ze zákona jakoukoliv výjimku.

Samotný vlastník se nezpracováním PENB vystavuje správní pokutě do výše 50 až 100 000 Kč.