inspekce nemovitostí energetický průkaz  energetický audit energetický audit
 
 

 

 

 

 

 

Novela zákona 406/2000 je před schválením

29. 10. 2014 prošla vládní novela zákona 406/2000 o hospodaření energií prvním čtením poslanecké sněmovny parlamentu, kdy k navrhovaným změnám nebylo žádných připomínek.

Lze tedy očekávat, že platnost novely zákona bude v druhém čtení odhlasována a tedy bude platná od 1. ledna 2015 pro všechny fyzické a právnické osoby, které prodávají svou nemovitost, pronajímají nemovitosti jako ucelenou budovu a dále pak pro SVJ a realitní kanceláře, tedy zprostředkovatele, tedy i pro insolvenční správce konkursních podstat.

Novela sebou přináší mnohé významné novinky a to u budov před jejich dokončením, u budov u kterých dochází k podstatným změnám, tedy změnám s vlivem na energetickou náročnost větších jak 25%. Samotný energetický průkaz se tak stane dříve či později nedílnou součástí každé nemovitosti jako je u dopravního prostředku povinná technická prohlídka.

V návaznosti na tyto změny je třeba vnímat i souvislosti NOZ a odpovědnosti za správně vypracovaný energetický průkaz, kde z pohledu komplexnosti není možné samotné zpracování a realizaci průkazu podceňovat, jelikož je průkaz právním dokumentem hodnotící stav nemovitosti a při obchodních transakcích se stává podkladem, který se předává novému majiteli, který ovšem může vznést na nemovitost určité reklamace, pakliže stav zanesený v průkazu vykazuje jiný stav než je ve skutečnosti. V tomto ohledu je totiž kupující spotřebitel chráněný zákonem po dobu 5 let, a pokud zde nebudou splněné zákonné podmínky vymezující stav nemovitosti v době jejího pořízení správně a v souladu se zákonem, může toto založit na soudní spor mezi oběma stranami.

Energetický průkaz je tak třeba nechat zpracovat odborníkem s doložitelnou praxí a též i prokázáním se, že je pojištěný na odpovědnost za způsobenou škodu, jinak majitel nemovitosti riskuje dost podstatným způsobem, že za levné pořízení průkazu bude nevědomky poškozen zpracovatelem, který průkaz nedělá podle zákonných podmínek, ačkoliv je to jeho primární povinností.

V rámci celé problematiky víme i více informací, které Vám rádi v souvislosti s těmito nastávajícími podmínkami sdělíme na Váš dotaz.