inspekce nemovitostí energetický průkaz  energetický audit energetický audit
 
 

 

 

 

 

 

Legislativní procesy v rámci novely zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Dne 11. února 2015 prošel návrh novely zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií posledním čtením, kde se v jednotlivých případech řešily drobné úpravy a tzv. “slovíčkaření“ v jednotlivých pasážích celého zákona a změna ve vztahu k bytovým domům. I v tento den proběhly médii různé informace zaměřené na změnu zákona s tím, že se zde komunikovalo, že průkazy na bytové domy budou zrušeny.

Pravdou je, že novela zákona by měla zrušit plošné zřizování energetických průkazů pro bytové domy, což ovšem neznamená, že od platnosti a účinnosti novely nebudou vlastníci či správci budov povinní zajistit PENB pro např. prodávajícího vlastníka bytové jednotky v bytovém domě. Ze zákona vyplývá, že pokud vlastník bytové jednotky si u SVJ či BD písemně zažádá o ověřenou kopii PENB, pak má daný subjekt povinnost tento PENB zajistit. Pokud to neudělá, je zde stále sankce do výše 200 000,- Kč pro nesplnění povinnosti. Navíc podle NOZ mezi vlastníkem a SVJ či BD může vzniknout soudní spor o nesplnění povinnosti SVJ či BD kde vlastník bude muset pro prodej svého bytu použít faktury za 3 roky za všechny dodávané energie, ale v inzerci bude nucen u vést o svém bytě nejhorší energetickou třídu G. Stejný princip nastane i u pronájmů bytů od 1. ledna 2016.

Pokud toto považuje poslanec Adamec za výrazné omezení PENB vůči spotřebitelům, tak je to pouhá politická blamáž, která spotřebiteli nad rámec současných povinností celý proces ještě více zkomplikuje. Co více, nabídku jeho nemovitosti to postaví do nepravdivých údajů povinných k inzerci v případě použití faktur a deklarované nejhorší energetické třídy G na místo PENB.

Postoj naší společnosti Comfort space, a.s. k celé problematice je takový, že novela zákona 406/2000 o hospodaření energií v tomto rozsahu změny je pouhou politickou hříčkou, bez ohledu na dopad na samotného spotřebitele. Stejně tak, jak už tomu bylo prohlášením bývalého ministra MUDr. Kuby, že se průkazy zruší z 16. dubna 2013. Na základě těchto prohlášení posléze v roce 2013 a 2014 dostalo více než 120 vlastníků nemovitostí pokutu od SEI, že nezajistili pro prodej své nemovitosti PENB.

Dále z novely zákona vyplývá, že budovy vystavěné před rokem 1947 před 1. lednem mohou využít práva nezřizovat k prodeji či pronájmu PENB, pokud ovšem do 1. ledna 1947 nedošlo po tomto datu k větší změně na obálce budovy, tedy 25% změn v rámci výměny oken, zateplení fasády, zateplení střechy, nadstavby nad poslední podlaží, půdní vestavby, atd.

K tomuto je však potřeba uzavřít písemné ujednání mezi účastníky obchodní transakce, že PENB nevyžadují a vyžadovat nebudou ani zpětně.

Vedle toho je zde možné použití tohoto pravidla i pro bytové domy, které byly vystavěné před rokem 1947. Ovšem do doby, dokud na objektu nedojde k prodeji či pronájmu bytu, kde u prodeje musí být PENB doložen již dnes.

Co k této věci uvést na samotný závěr. Novela zákona nepřinese samotnému spotřebiteli, respektive vlastníkovi nemovitosti, který se rozhodne k jejímu prodeji či pronájmu nic nového, naopak se celá věc ještě více zkomplikuje. Média na místo vyjádření konkrétních změn z novely píší pouze to, co chtějí všichni slyšet a ne co je ve skutečnosti pravdou, což opět bude mít vážný dopad na samotného vlastníka a potažmo i na chování realitního trhu.