inspekce nemovitostí energetický průkaz  energetický audit energetický audit
 
 

 

 

 

 

 

Energetický průkaz od roku 2013

Ne to není špatný vtip, ale realita, která čeká Českou republiku již za několik málo měsíců. Přesněji řečeno, od 1. 1. 2013 vstoupí do platnosti a účinnosti novela zákona č. 406/2000 sb. o hospodaření energií, která změní mnohým majitelům nemovitostí zcela zásadně pohled na dům či byt.

Novela, která je v současné době předkládaná parlamentu ČR totiž ukládá změny, které v souvislosti s budovami veřejné správy, komerčními objekty a nakonec byty, bytovými domy a rodinnými domy přinese v dohledných sedmi letech mnoho povinností ve vztahu k vypracování energetických průkazů, posudků či energetických auditů.

Tato změna ovšem nezasáhne jen majitele těchto objektů, ale potažmo i další subjekty, které s nemovitostmi pracují či s nimi obchodují. Tedy realitní společnosti, správce domů a další.

Ptáte se proč tyto změny?

Odpověď na tuto často kladenou otázku nalezneme velice prozaicky. V současné době neexistuje žádný prostředek, který by stanovoval kvalitu objektů po stránce energetické spotřeby tepla, chladu či svícení na 1 m2 užívané plochy za rok v kW/hod., což představuje v rámci energetického průkazu hodnoty, které každému budoucímu vlastníku napoví, jaké energetické náklady kupujícího čekají v případě, že si objekt zakoupí. Žádný znalecký odhad či posudek doposud s těmito hodnotami nepracoval a tudíž jde vždy pouze o hodnoty stanovené na základě bonity pozemku, stáří objektu a dalších činitelů, avšak bez energetické a tepelně izolační zprávy, kolik daný objekt pro běžnou spotřebu spotřebuje energie na vytápění, svícení a případně klimatizování.

Každý majitel objektu, který tedy po datu 1. 1. 2013 bude chtít prodat svůj dům, bude mít za povinnost předložit kupujícímu energetický průkaz dle zákona č. 406/2000 sb. o hospodaření energií. Kdo tuto povinnost poruší, vystavuje se možnému finančnímu postihu v rozsahu 100 000 až 200 000,- Kč pokuty.

Jak tedy k celé věci přistoupit?

Majitelé domů, komerčních budov, bytových domů by se měli v případě, že budou chtít po prvním lednu 2013 připravit na zpracování energetického průkazu a to možná již v letošním roce. Kapacita autorizovaných osob, které jsou oprávněné dle zákona č. 406/2000 sb. je omezené množství a tak není radno brát tuto věc na lehkou váhu. Ten kdo zaspí, zaplatí na vyhotovení průkazu zcela jistě vyšší cenu a na průkaz si ještě kdoví jak dlouho počká.

V tomto směru je třeba informovat majitele objektů a realitních kanceláří, které po prvním lednu budou muset při svých nabídkách nemovitostí předkládat průkaz již na internetu, či ve své inzerci nebo obchodním místě vedle nabídky samotného objektu, tak jak je tomu již v ostatních zemích EU. Nemovitosti, tedy majitelé, kteří nebudou mít v dané chvíli k dispozici energetický průkaz, nebudou moct svůj dům inzerovat v nabídkách. To je praxe, která je nyní již v Německu, Francii a dalších státech běžnou praktikou.

Některé sdělovací prostředky píší o celé této problematice velmi obezřetně a s citem. Ovšem již není času ani mnoho nezodpovězených otázek, které v rámci schvalování novely zákona budou doladěny, aby tato novela nemohla být odhlasována k účinnosti a platnosti.

Pro ty, kteří chtějí znát bližší informace o účinnostech a platnostech novely, předkládáme výtah z této novely, kdy a jak budou postupně aplikovány jednotlivé části novely v ČR.