inspekce nemovitostí energetický průkaz  energetický audit energetický audit
 
 

 

 

 

 

 

Energetické průkazy v příloze MF DNES

Energetické průkazy v příloze MF DNES
 

Zakoupili jste si 6. 2. 2013 Mladou Frontu DNES s přílohou Doma věnovanou mimo jiné energetickým průkazům? Celému článku je třeba vytknout hned několik vážných nedostatků:


Nový předpis platí jen napůl. Není hotová vyhláška, která dá pravidla…

Toto samozřejmě NENÍ pravda. PENB se realizují podle současné vyhlášky 148/2007, která je tedy v platnosti a povinnost vlastnit energetický průkaz budovy při jejím prodeji je tímto dán.

Skutečná povinnost nastane až od 1. dubna, kdy začne platit prováděcí vyhláška

V dubnu opravdu vyjde v platnost nová vyhláška, která upraví mimo jiné vizuální podobu energetického průkazu, v žádném případě to však neznamená, že by prodávající neměl v tuto chvíli povinnost energetický průkaz budovy při prodeji mít!

Pokud prodávající průkaz nemá před 1. dubnem, mohu se s ním dohodnout, že ho dodá později nebo se bez něj obejít…

Toto je lživá informace. Podle současné a platné vyhlášky a především zákona 406/2000 musí prodávající energetický průkaz přiložit ke kupní smlouvě. Bez ní se vystavuje jak zpětnému postihu ze strany veřejné správy, tak v extrémním případě i zpětnému napadení kupní smlouvy.

Když prodávající průkaz nemá a já ho nepovažuji za důležitý, mohu se ho vzdát…

Zákon jasně stanovuje, že prodávající dokládá ke kupní smlouvě energetický průkaz budovy. Není možné se ho tedy jakýmkoli způsobem či prohlášením vzdát. Kdo to udělá a ještě navíc písemně, dělá písemný zápis z toho, že porušil zákon.

Podle zákona bych měl od 1. ledna mít energetický průkaz. Skutečná povinnost však nastane až 1. dubna….

Povinnost energetického průkazu je platná od 1. ledna 2013. V dubnu jen dojde ke změně vyhlášky, která upraví a upřesní podobu průkazů. Povinnost dokládat tento průkaz však platí již nyn, a to za podmínek, které stanovuje současný zákon 406/2000 a vyhláška148/2007.
 

 

Je vysloveně nepřípustné, aby byla veřejnost informována v rozporu se  skutečnostmi vyplývajícími ze zákona.