inspekce nemovitostí energetický průkaz  energetický audit energetický audit
 
 

 

 

 

 

 

Chystáte se koupit rodinný dům či byt?

Hledáte nemovitost k zakoupení, víte podle čeho vybírat?

Na realitním trhu je nabídka více jak 220 000 nemovitostí ročně a každý zájemce o nemovitost se rozhoduje o nákupu nemovitosti na základě mnoha aspektů. Jedním z nejzásadnějších aspektu je ovšem cena pořízení nemovitosti a případně i náklady budoucí na opravu či přestavbu nemovitosti. Ovšem stačí toto hledisko k posouzení celkového stavu nemovitosti? Dozvíme se o realitních společností či inzerátů o nabízené nemovitosti opravdu vše?

V době, kdy na straně prodávajícího vzniká od 1. 1. 2013 povinnost zajistit k prodávané a nabízené nemovitosti zajištění vypracování průkazu energetické náročnosti budov není nic jednoduššího, než si tento dokument od prodávajícího vyžádat k náhledu ještě dříve, než samotnou nemovitost budeme navštěvovat osobně. Prodávající mám přitom ze zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií povinnost předložit tento průkaz na vyžádání již při samotné inzerované nabídce v tisku a na internetu a to pod sankcí 100 tisíc korun v případě, že tuto věc kupujícímu nesplní.

Proč průkaz energetické náročnosti vyžadovat?

Samotný průkaz není pouhým papírem, který by naplnil požadavek zákona. Tento průkaz vzniká posouzením objektu či bytu technickým inspektorem se znalostmi v oblasti stavebních konstrukcí a energetiky, kde v rámci zpracování celý objekt posoudí do velice podrobných detailů, které se následně odrazí i v celkovém posudku a popisu nemovitosti v rámci energetického průkazu. Zároveň Vy sami tento energetický průkaz můžete v následných 10 letech mít potřebu využít k níže uvedenýcm transakcím:

 1. Prodej rodinného domu
 2. Pronájem celého domu (ucelená budova)
 3. Prodej komerční nemovitosti
 4. Prodej bytové jednotky
 5. Pronájem kanceláře, skladu, prostor k podnikání (pokud je objet jako takový celý určený k pronájmu a vlastník zde nemá trvale sídlo či bydliště)
 6. Ke stavebnímu povolení (novostavby)
 7. Ke stavebnímu povolení při rekonstrukci
 8. Před dokončením stavby (kolaudace, rekolaudace)
 9. Při výměně tepleného zdroje za nový s vyšší účinností nebo při instalaci TČ nebo soláru
 10. Pro dotace Nová zelená úsporám

Nezříkejte se tak možnosti obdržet u kupní smlouvy nebo pronájmu energetického průkazu na který máte zákonný nárok. Vy sami můžete tento průkaz posléze potřebovat a to už při samotné rekonstrukci nemovitosti.

Co je možné se o nabízené nemovitosti dozvědět?

V první řadě se jedná o celkový stav konstrukcí objektu a to:

 • podlahy a jejich zateplení
 • stěny obálky budovy, skladby a zateplení
 • okna a dveře a jejich tepelně-izolační vlastnosti
 • stropy a jejich zateplení
 • střešní konstrukce a jejich způsob zateplení
 • celkové rozměry konstrukcí, oken a dveří
 • informace o konstrukcích, které by bylo dobré zateplit či vyměnit
 • informace o kvalitě a účinnosti technologií na ohřev teplé vody či topení
 • informace k rychlému získání představy jaké budou případné investice do zateplení


ukazatele_prukazuZ těchto údajů lze velmi dobře sestavit celkový obraz stavu objektu, jeho kvalitu a zjištěné závady z hlediska netěsnosti, tepelné mosty, vlhkosti a další. Vedle toho je možné se dozvědět o obálce objektu tepelnou ztrátu objektu pro jeho následné vytápění technologiemi, které jsou v době instalované.

Jestliže se zde uvádějí jako další posouzení technologie na topení a ohřev teplé spotřební vody, je třeba posuzovat jejich stáří, druh spotřeby paliva a především účinnost tepelného zdroje. I v tomto případu je možné se u takové technologie zabývat tím, zda bude třeba kotel dříve či později třeba vyměnit a taktéž případně za jaký nový druh technologie, který může výrazným způsobem zajistit velké úspory za energie v topení a ohřevu teplé spotřební vody.

Pokud se setkáme s energetickým průkazem, zjistíme, zda před námi stojí nabídka kvalitního objektu, do kterého nebude v blízké budoucnosti třeba podnikat další investice, nebo naopak získáme informace, jaké nedostatky sebou objekt v nabídce přináší a s čím je třeba v blízké budoucnosti třeba počítat z hlediska zlepšení stavu objektu pro jeho optimální provoz.

Na závěr jedno přirovnání. Pokud si vybírá klient na autosalonu nový nebo ojetý vůz, kouká po spotřebě vozu a tyto údaje nalezne oficiálně ve velkém technickém průkaze. Stejně tak tyto údaje dnes klient nalezne spolu s dalšími parametry v tzv. Energetickém průkaze, neboli v technickém průkaze domu či bytu. Každý může využít současných podmínek a zákona 406/2000 Sb. a nechat si k nabízené nemovitosti předložit energetický průkaz. Kdo tak neučiní, je sám proti sobě a zbytečně se vystavuje nekompetentním informacím, které mohou v blízké budoucnosti klienta překvapit.

Při každé rekonstrukci či ohlášce na stavebním úřadě bude majitel nemovitosti potřebovatenergetický průkaz k předložení, tudíž žádejte tento průkaz od prodávajícíhopři nabídce nemovitosti a především pak aby Vám byl tento energetický průkaz předám při podpisu kupní smlouvy.