inspekce nemovitostí energetický průkaz  energetický audit energetický audit
 
 

 

 

 

 

 

Ochrana spotřebitele pro prodávajícího klienta

Výslovná úprava předsmluvní odpovědnosti v NOZ

Smluvní právo ovládá zásada svobodné vůle, která se projevuje již při samotném vzniku závazku, a to v tom, že zásadně není nikdo povinen smlouvu uzavřít, dokud není rozhodnutý, že tak skutečně chce učinit. Na druhou stranu je třeba regulovat nepoctivé jednání při uzavírání smlouvy, v jehož důsledku může dojít k zásahu do práv jiných osob.

NOZ výslovně definuje povinnosti, které strany při jednání předcházejícím uzavření smlouvy musí dodržet. Pokud některá ze stran tyto povinnosti poruší, jedná vůči druhé straně nepoctivě (§ 6). Vznikne-li druhé straně v důsledku toho nějaká újma, má nárok na její náhradu (§ 2910).

Jak lze toto ujednání promítnout do povinností majitel nemovitosti při prodeji své nemovitosti?

Průkaz energetické náročnosti budovy je jedním technických dokumentů korespondující s technickým a energetickým hodnocením nemovitosti na straně nákladů potřebných pro provoz objektu za vyhláškou 78/2013 optimálních podmínek.
Pokud majitel nemovitosti se výslovně vyhýbá splnění zákonem stanovené povinnosti dle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií průkaz pro prodej či pronájem nemovitosti nechat vypracovat, vystavuje tímto celou transakci prodeje či pronájmu nemovitosti jistým problémům, které si tak nevědomky způsobí.

Každý kupující má totiž právo na úplné informace o stavu nemovitosti a to nejen po stránce „závad a stavu nemovitosti“ tak ale i na straně potřebných nákladů na její samotný provoz.

Na základě těchto zákonných povinností a jejich nesplnění vůči kupujícímu se kupující může až po dobu 5 let prosti uzavřené smlouvě odvolat či ji označit za částečně či úplně neplatnou.

Zřízení průkazu energetické náročnosti budovy tudíž má i insolvenční správce zastupující majitele nemovitosti při správě jeho majetku a taktéž tato povinnost platí při prodeji nemovitosti zabavení hypotéčním či finančním ústavem, který nadále s nemovitostí nakládá pro její další prodej.

Nevyhýbejte se proto zpracování energetického průkazu ke své nemovitosti, jelikož si tak můžete způsobit velké právní i majetkové škody při prodeji či pronájmu své nemovitosti.