inspekce nemovitostí energetický průkaz  energetický audit energetický audit
 
 

 

 

 

 

 

Energetický průkaz a štítek

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), energetický štítek

Průkaz energetické náročnosti budovy neboli energetický průkaz je podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, resp. jeho forma a způsob zpracování je rozepsána ve vyhlášce č. 78/2013.

Průkaz energetické náročnosti budovyEnergetický průkaz obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardním užívání. Zároveň od 1. 1. 2013 obsahuje nový vzor energetického průkazu i vyjádření hodnot pro obálku budovy, neboli energetický štítek.

Obsah průkazu energetické náročnosti budov

Průkaz obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a její grafické znázornění. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G, kde jsou také určeny jejich hranice. Tento energetický průkaz je vzorem podle nové vyhlášky 78/2013, která je v platnosti a účinnosti 1. 4. 2013.

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

Podle novely zákona 406/2000 Sb. je povinen předložit průkaz energetické náročnosti od 1. 7. 2015 každý vlastník budovy a bytové jednotky při jejím prodeji. Vlastník jednotky či objektu je tak povinen zajistit na vlastní náklady zhotovení energetického průkazu pro jeho předložení již při samotné inzerci a nabídce nemovitosti. Dále pak při uzavírání kupní smlouvy s kupujícím, kde je povinen ze zákona tento průkaz kupujícímu předat při podpisu smlouvy nebo v ověřené kopii.

Povinnost vyhotovení a doložení energetického průkazu je dále na straně stavebníka nebo společenství vlastníků  při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.

Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší než 10 let. Je povinnost přiložit jej k dokumentaci při:

  • výstavbě nových budov,
  • při prodeji bytu či objektu,
  • při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,
  • při pronájmu domu či budovy
  • při pronájmu bytu či ucelené části objektu od 1. 1. 2016.

Vlastník bytu v případě prodeje bytové jednotky musí od 1.7.2015 zajistit průkaz od majitele objektu (SVJ, majitele, firmy) a to na základě písemné výzvy prokazující tento úkon vlastníka bytu vůči SEI. V případě že jej dle výzvy neobdrží, vystaví druhou písemnou výzvu a pokud nezíská tento průkaz ani po druhé výzvě, je třeba na tuto skutečnost upozornit SEI. 

Povinnost vystavit průkaz energetické náročnosti budovy na veřejně přístupném místě v budově mají v současné době provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad 1000 m2.

Pokuty při nesplnění povinnosti

Ukazatele energetické náročnosti budovy

Pro vlastníky bytových jednotek

V případě, že vlastník bytové jednotky nepředloží energetický průkaz při inzerci v rámci ukazatelů energetické náročnosti, hrozí mu pokuta až do výše 100 000,- Kč,  a to i v případě, že průkaz nedoloží ke kupní smlouvě.

Pro vlastníky rodinných domů, komerčních objektů, bytových domů

V případě, že vlastník objektu nepředloží energetický průkaz při inzerci v rámci ukazatelů energetické náročnosti, hrozí mu pokuta až do výše 100 000,- Kč,  a to i v případě, že průkaz nedoloží ke kupní smlouvě. Právnická osoba - podnikatel se vystavuje sankci až 200 000,- Kč.

Jestliže vlastník bytové jednotky či objektu nedoloží energetický průkaz ke kupní smlouvě, vystavuje se nejen nebezpečí pokuty výše uvedené ze zákona, ale je zde i velká pravděpodobnost, že kupující může rozporovat zakoupení objektu dle kupní smlouvy a může se pokusit odstoupit od smlouvy.

Zároveň má nový vlastník nemovitosti právo žádat od původního vlastníka zpracování průkazu až 5 let  zpětně ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva.

Jestliže tedy prodávající energetický průkaz k budově novému majiteli nepředá, vystavuje se riziku soudních sporů.

Výjimky pro zpracování energetického průkazu

Výjimka se vztahuje na objekty s menší obývanou plochou než 50 m2 a dále pro objekty rekreační, chaty, chalupy a objekty podle LV užívané pouze pro rekreaci. Tato povinnost se netýká památek, objektů v památkové zóně a objektů pro náboženské účely.

Kdo je oprávněn zpracovávat PENB?

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický specialista což je autorizovaná osoba podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Oprávněná osoba pro zpracování energetického průkazu musí být ovšem přezkoušená ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budov.

Kvalita vypracování energetického průkazu

Kvalita a objektivnost je základ. Požadujte pouze kvalitní službu s návštěvou stavebně technického inženýra a technika k posouzení vašeho objektu. Jen tehdy lze zpracovat energetický průkaz objektivně a správně. Vyhnete se tak veškerým dalším problémů, které jsou na straně vlastníka z hlediska dodání kompletních informací o své nemovitosti.

Pozor na podvody a rizika plynoucí z nekvalitně provedeného průkazu nebo nezpracování průkazu jako takového. Energetický průkaz je dokument popisující technický stav a energetickou náročnost budovy, která musí dle zákona odpovídat skutečnosti. Tento dokument nelze porovnávat podle ceny, ale podle kvality a záruk, které je schopen zpracovatel majiteli nemovitosti poskytnout.

Proč právě my

Poskytujeme svůj profesionální servis realitním společnostem RE/MAX, DUMREALIT, HOME4PEOPLE, FINCENTRUM Reality a CENTURY 21 napříč celou ČR. I toto je projev kvality a profesionality, kterou Vám garantujeme, že námi zpracované průkazy obdržíte s garancí a vysokou profesionalitou.

 

objednavka_buton